Kalla

Old Swedish Dictionary - kalla

Meaning of Old Swedish word "kalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalla Old Swedish word can mean:

kalla
L.
kalla
1) ropa på, kalla, tillkalla. eya hwat söth wardher hans röST kalllandis (vocantiis) Mecht 293. - tillkalla, tillsäga att infinna sig. Se Ddw 2: 1347. tillkalla, förordna. tha haffde jac nämpt och kallat ena landzsyn wildoa Akt Kungsådr 18 (1478). - kalla för rätta, STäa, inSTämma. Se SDw 2: 1247. ljtem STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUnnar jngwalson iij öre swarsöso didrik porsäl kalladen ATb 1: 68 (1457). ib. ib 74 (1457) , 84 (1458), 179 (1462) 262 (1467). - infordra. med prep. a(pa). hwar som ther sin part deel vpber, skal tet lata vpscriffue tenckieboken til amynilse ok. . lata tet jn j retten jn koma, o radit ther pa kalle wele STb 3: 125 (1493). _ hädankalla. mädhjän STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd. .. haffuer all vaar käreSTe barn här aff werldenne met dödenom kallat SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 351 (omkrl. 1470). HLG 3: 28 (1518), 31 (1521), 69 (15234). STb 5: 313 (1520, Kop). 2) kalla, åkalla, anropa. - med pep. (a (upa). tha kallis förST oppa thäns helgha anda nadh Abbedeval i Vkl. 76. jac kallar aa tik, härre STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh SvB 508 (1400-t.). 3) kalla, bjuda; mana. jnieo. .. kalla maa oc reda (ɔ: reta) STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 19. 4) säga, påSTå. - tilllägga? med dat. och ack. thet förwunnende tywffwerij hon kallade honum STb 5: 254 (1518).
kalla
7) kalla, benämna. " sanctus iohannes ok andre STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhz wini som STora STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhz nad hafwa kallas paradiis SkrtUppb 115. - opersonl. kallas, heta. Se SDw 2: 1247. - refl. lkallas, kala, benämnas, heta. niclis oloffson, kalladhis blymeSTre" SD NS 3: 222 (1417). thän andra sonen het paris hwilken kallades oc j andro nampne alexander Troj 35.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kalla ater , 2) återkalla, återtaga, återkräva. kan tät swa warda, att the sama messur eigh vppe hallaz. .. th ma han. .. thät fornämpda ullughagiall oc tompt oc kaalgaard aater at kalla Vg FornmtIII 7-7; 1457 (1384). Jfr aterkalla.
  • *kalla fore. kalla för rätta, instämma (som vittne). hafwum wi. . kallat the fore, som llagmannin. .. haffde ämpt SD NS 3: 150 (1416).
  • kalla hem , hemkalla. .. at wort folk skal hem kallis fran calmarna aff bestallingen STb 4: 9 (1504).
  • kalla i gen , 1) återkalla, kalla tillaka. laten kalla edan son j gän Prosadikter (Sju vice m C) 238. 2) återkalla, återtaga, återkräva. han. .. gik siden fran hanum oc til en annen oc kallade sina iord i gen Uppl Lagmansdomb 7 (1490). - upphäva. item kallo wi i gen ok affläggiom allan then toll. .. som vpkomen ok alagdher är Priv f Sv st 79 (1436).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back