Kalla

Old Swedish Dictionary - kalla

Meaning of Old Swedish word "kalla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalla Old Swedish word can mean:

kalla
EG. ropa.
kalla
1) ropa på, kKLemming. 1862.">Alla, tillkKLemming. 1862.">Alla. iuþa. .. cKLemming. 1862.">Alloþo huar annan EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. lät biscopen kKLemming. 1862.">Alla þeophilum ib 29. " engelbert kKLemming. 1862.">Alldhe sit folk" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2499. " han kKLemming. 1862.">Allade them ther KLemming. 1862.">Alla til hoopa ib 914. thu kKLemming. 1862.">Alla mik min kantzcelära" KLemming. 1862.">Al 10189. kKLemming. 1862.">Alladhe til sik the wisasta män SOm i iudea waro EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 94. tha þeer äru. .. firi os kKLemming. 1862.">Allaþir mäþ wart bref Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " þer sum þit warthar (för wartha) kKLemming. 1862.">Allaþer mäþ wart bref äller EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþ ib. hafþen ii eigh hana cKLemming. 1862.">Allat tel hiKLemming. 1862.">Alpa" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 23. " vm guþ wil oss baþin äller annat varrä kKLemming. 1862.">Allä här af väräldynne" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 562 (1346). " wet jac ey nar gud mik kKLemming. 1862.">Alla (hädankKLemming. 1862.">Alla) wil" ib NS 1: 563 (1406). ib 2: 11 (1408). med ack. och instrumentKLemming. 1862.">Al dat. el. i dess ställe at med dat. kKLemming. 1862.">Allar waar herra abraham tyswar hans namne (vid hans namn) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 199. gudz ängil. .. kKLemming. 1862.">Allar abraham tyswar at naMPne ib 201. Jfr 7. med prep. a och ack. han kKLemming. 1862.">Alladhe rasKLika a sin sween Iv !SYNS_DÅLIGT? ib 4117. - med prep. at och dat. kKLemming. 1862.">Allar war herra at adame KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 161. KLemming. 1844.">Fl 1496.
kalla
2) med prep. til med gen. el. ack. " kKLemming. 1862.">Alladhe han til gudh oc sancte olaffs konunghx: at the matto honom til hiälpa koma" Bil 865. " cKLemming. 1862.">Alladhe han til sanctam claram. "KL 386. " kKLemming. 1862.">Alla til gudz hiälp" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 455. KLemming. 1862.">Al 6708. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 324.
kalla
3) kKLemming. 1862.">Alla, bjuda, mana. med prep. til. med följ. subst. thz kKLemming. 1862.">Alla till (provocat) ödhmiukt EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 175. - med ack. samt pep. til med följ. subst. el. pron. pass. han blygdhis at vara ödhmiukir munkir ok sta j sine cKLemming. 1862.">Allan ok rEGhlo til hulka han var cKLemming. 1862.">Alladhir EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 188. ey varo mange kötlica sniälle älla ärlike först kKLemming. 1862.">Alladhe til tronne MP 1: 114.
kalla
4) säga, påstå. kKLemming. 1862.">Allaþe han fKLemming. 1862.">Alsara renliue louat EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 27. " þe cKLemming. 1862.">Allaþo þik vara tiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBremanz SOn" ib 78.
kalla
5) säga, uttKLemming. 1862.">Ala. lekfolket. .. cKLemming. 1862.">Allar kyndelsmesSO fore candelmesSO EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8 (möjligen är dock efter cKLemming. 1862.">Allar att underförstå höghtiþena, i hvilken händelse stället föres till 7).
kalla
6) säga, framsäga. " gik i mönstrith oc sina böner kKLemming. 1862.">Alla" KLemming. 1862.">Al 7502.
kalla
7) kKLemming. 1862.">Alla, nämna, benämna. med två ack., af hvilka den ene är obj., den andre preDikatIv ack. bygdo þe mönstar ok vigþo þät friþi tel heþar ok kKLemming. 1862.">Allaþo þät friz mönstar EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 64. " thu skKLemming. 1862.">Alt kKLemming. 1862.">Alla han johannem" Bil 892. - med två ack. samt prep. at med dat. han kKLemming. 1862.">Alladhu män at ädhla naMPne wärälDinna blomster Bil 320. - med två ack., af hvilka den ene är yttre, den andre inre obj. hwilken SOm annan kKLemming. 1862.">Allar oqväDins ordh eller oqwäm SO 294. SGG 127, 133. " hwat naMPn kKLemming. 1862.">Allom wy thz bäzst" PK 242. - stundom förekomma preDikatIv ack. och inre obj. koorDinerade. kKLemming. 1862.">Allar man annan tiuff. härinSOn, eller annat oquädhins ordh MEG (red. A) 54. ib (red. B) 59. EG 63. - med yttre obj. underförstådt samt preDikatIv ack. och inre obj. koorDinerade. cKLemming. 1862.">Alle eigh vtroen. ok eigh liughärä. ok EGh morðthärä. ok ängte vquäþins ordh annat Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). - med dat. och ack. kKLemming. 1862.">Aller androm horansSOn SO 142. " om drengen kKLemming. 1862.">Allar thz naMPn sinom hosbonda ib. - operSOnl. kKLemming. 1862.">Allas, heta. viþ en staþ SOm cKLemming. 1862.">Allar carnotum" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 16 (se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 931 ). ib 4 (se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 923 ), 54, 199. Bil 106, 894. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 925. - part. pret. kKLemming. 1862.">Allad, benämd. i nichea. sua cKLemming. 1862.">Allaþom staþ (i en stad SOm heter N.) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 136. - vara kKLemming. 1862.">Alladher, kKLemming. 1862.">Allas, heta. är th watn kKLemming. 1862.">Allath bärsabee KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 199. han war kKLemming. 1862.">Allas (för kKLemming. 1862.">Alladher el. kKLemming. 1862.">Alladh; dock har Cod. B kKLemming. 1862.">Alles) en middelma,, ty han war KLemming. 1862.">Altiid bland store men Di 129.
kalla
8) instämma till, hänskjuta till? tridhiungx thing kKLemming. 1862.">Alla TB 73. - reKLemming. 1844.">Fl. kKLemming. 1862.">Alla,s kKLemming. 1862.">Allas, benämnas, heta. han cKLemming. 1862.">Allas. .. vars härra broþer EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 194. " lius a latin kKLemming. 1862.">Allas (motsv. ställe i" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu har hete 8) candela Bil 925. " hui þe höghtiþ kKLemming. 1862.">Allas kyndelmässa" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. " cKLemming. 1862.">Allas höghtiþin candelmässa rät naMPn (motsv. ställe i" Bil har at rätto naMPne 926, i Cod. C rätto naMPne ib) staden jeEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus, hwilken andro naMPne kKLemming. 1862.">Allas iherusKLemming. 1862.">Alem KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 130. ib 343. iosep hulkin SOm andro naMPneno kKLemming. 1862.">Alladhis (cognominatus est) barnabas KL 139. " ängin war j hänna släkt SOm kKLemming. 1862.">AllaDis thy naMPne han skulde kKLemming. 1862.">Allas" Bil 894.
kalla
1) åteKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKKLemming. 1862.">Alla, kKLemming. 1862.">Alla tillbaka. kKLemming. 1862.">Alla ater thina thwa brödher KL 313.
kalla
2) åteKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKKLemming. 1862.">Alla, återtaga, upphäfva. at i. .. kKLemming. 1862.">Allin ater (ad irritum perducatis) mina säät KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 377. " hwi kKLemming. 1862.">Alladhe thu ater mit EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh" KL 308. - Jfr ater kKLemming. 1862.">Alla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kalda SD NS 2: 11 (1408); -as ib. -ar, -aþe, -aþer.
  • kalla ater ,
  • kalla fram ,
  • kalla i gen , återkalla, återtaga. om all siälarycht skal kallas igen SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.). Jfr i gen kalla. kalla saman, sammankalla. callar eraton philosphus saman mykit folk Bu 151. " lät tomas calla saman alt landet" ib 184. ib 50. SD 1: 668 (1285, gammal afskr.), 670. Bil 54. SO 79. Jfr saman kalla.
  • kalla til ,
  • kalla ut , utkalla, uppbåda till krigstjenst utom landet. at thet föghe folk, som her är i landhet, kalledis swa mottelige wth FM 263 (1506).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back