Kalmarsker

Old Swedish Dictionary - kalmarsker

Meaning of Old Swedish word "kalmarsker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalmarsker
ltill stadsnamnet Kalmar(ne) lx calmarska spen korn Arfstv 62 (1474-75). - i best. form ss. subst. om person från Kalmar. kalmarske ib. d:t (ɔ: dedit) ij öre quit Skotteb 231 (1466-67). ib 260 (1467-68), 3+02 (1468-69).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᛘᛆᚱᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back