Kalver

Old Swedish Dictionary - kalver

Meaning of Old Swedish word "kalver" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalver Old Swedish word can mean:

kalver
1) kalf. " dyrkado. .. kalua ok söde" Bil 620. han löper. .. til sinna fähiordh oc tagher ther en mörastan kalff MB 1: 189. Bir sio-kalver.
kalver
2) lös pergaments- el. papperslapp, innehållande fortsättning el. tillägg till en skrifvelse och vidfogad denna, postskriptum. hwad her for tiende er, fynen i vti en kalff her innelucht BSH 4: 314 (1502). " somen aff tessä oxer fyndes i thenne kalf ib 5: 400 (1510). i then kalff i breffuit laa" FM 645 (1516). HSH 24: 7 (1513).
kalver
3) kil el. förlängning af en not der fisken stannar vid uppdragningen. Se nota kalver.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )
  • kalva ben ,
  • kalva kiöt
  • -köt.
  • kalffua köth),
  • kalva miärgher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back