Kalz

Old Swedish Dictionary - kalz

Meaning of Old Swedish word "kalz" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalz
skämt, gyckel. " them thotte thz ¨wara häggumma oc kAlz" MB 1: 194. " baadhe j kAlze (joco) oc Aluara" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 25. höfuizlikt kAlz ok gaman STrand. 1853.">Fr 1281. " thera gaman kAls ok löghe Mp 1: 29. "ib 27. war herra far Altidh mz Aluara oc ekke mz kAlze ST 72. " lät aff Alt kAlz oc fafänga älla fafänglikhet" Su 232. Bo (Cod. B) 345. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 218, 334, 3: 218. ST 157. Ber 80, 176, 177. Su 238. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 160, 196. - prat. a tholkith kAlz vil iak ey lydha STephens. 1849.">Iv 1155. " tholikt är rät skAlka kAlz" Al 2692. " hans herra gitr han ful wäl hört swa länge han hafwer sit kAlz wt fört" ib 2708.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kalzs MP 1: 27 ;
  • -e Bir 2: 218, 334, 3: 218. kals),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back