Kamar

Old Swedish Dictionary - kamar

Meaning of Old Swedish word "kamar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamar Old Swedish word can mean:

kamar
och n. (endast i bet. 3)
kamar
1) = kamare 1. brödhranna sömpnhws thet scal swa byggias at hwar brodhir scal hafua sin chamar oc sin cella VKR 43. MB 2: 130, 311. - klädkammare? skattkammare? j hans (konung Eriks) kaamar (en afskrift har fatabur, se Hadorphs uppl. s. 220 samt aftrycket i Scritp. rer. suec. s. 77) hafde han thiänt förre oc stundom tha wakte han hans dörre RK 2: 1950.
kamar
2) kammarrätt. " wii äre nw stempde i kesarens kammär" HSH 20: 211 (1507).
kamar
3) = kamare 2. IIstore skerpentyner med II kamer hwar ther oc II andre store med et kamer hwar there HSH 19: 166-167 (1506). IIII andre smaa skerpentyner med II kamer hwar there ib 167. skärpentijner medh lxiiij (64) kamra BSH 5: 506 (1512). Jfr karm. Jfr böna-, lön-, slapo-kamar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • chamar VKR 43.
  • kamer.
  • kammar MB 2: 120.
  • kaamar RK 2: 1950.
  • kamrar) ,
  • kamars dyr
  • -dör )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back