Kamar

Old Swedish Dictionary - kamar

Meaning of Old Swedish word "kamar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamar Old Swedish word can mean:

kamar
oc f.? (SJ 2: 156 (1489) och n, (i bet. 3).
kamar
1) kammae, mindre (eskilt) rum, sovrum. .. st juan. .. och hans hustrv christin skulu mich vppehaldhe mina wlfordhan meth maath. . oc en kammar jak liggher i SD NS 3: 49 (1415). SJ 2: 62 (1480). " on skal haffua stugukammaren eller en andra kammer" ib 156 (1489).
kamar
3) kammae, den del av ett skjutvapen i vilken krutladningen antänes och vilken i början var ett särskilt stycke, som fästes vid tbössan. Jfr Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 846, Dahlgren, Glossar s. 436. en stoor stenbössa met III kambra Inv cur Tynnelsö 2. Stock Skb 289 (1492? Skip), 40 (1518). asnamande erlig man seurein. .. en stenbysse med ith kammer ib 30: (1520, Skip). ib (d:o)). - Jfr bysso-, slänga-, skärpentina-, slagh-, spisa-, stenbysso-kamar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kammar.
  • kammer.
  • lkamrer Stock Skb 289 (1492? Skip). kambra Inv cur TTynnelsö 2. kambe Stock Skb 40 (1518) , 302 (1530), Skip)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Inv cur Tynnelsö
Inventarium curiæ Tynnelsö anno 1443. Ed. J. H. Schröder. 1839.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back