Kamare

Old Swedish Dictionary - kamare

Meaning of Old Swedish word "kamare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamare Old Swedish word can mean:

kamare
eg. hvalf.
kamare
1) kammare, mindre rum, enskildt rum, sofruim. gik varfrw i camara a sina böne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 25. " en litin kamare" ib 34. " wtgik lönlica af camarenom konungsins" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 260. " fik honom een kamera han skulde blifwa vth j" ST 57. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 346. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 298. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 190, 236, 237. VKR XX. ST 29, 59, 113, 137. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 511. bygdho sik cellar oc smaa kammara, i wingardhom oc akrom STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 22.
kamare
2) kammare, den del af ett skjutgevär i hvilken krutladdningen antändes och hvilken i början var ett särskildt STycke, som fäSTes vid bössan. kamaren vtaff byssone sprang RK 2: 6112 (kan föras till kamar). - Jfr lönkamare, äfvensom kamar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kamere: -a Bir 3: 236; ST 29, 57, 113.
 • camere: -a ib 59, 137 ;
 • -ran ib 113.
 • kamerä Bir 3: 237.
 • kammare: -ara LfK 22.
 • -ar) ,
 • kamara dyr
 • -dörr (jrf. vok. i änd.)),
 • kamara mästare
 • camera- )
 • kamara sven ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back