Kamarmästare

Old Swedish Dictionary - kamarmästare

Meaning of Old Swedish word "kamarmästare" (or kamarmæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamarmästare (kamarmæstare)
kammarherre, öfverste kammarherre. the aff wort radh som slotzlofwen vppa tar, som är hofmästere, cantseler, camermästere, köghemästare, skenk ok fodhermarsk BtRK 146 (1441, orig., daniserande). ib 327 (1483, nrig.), 328. Jfr kamara mästare, kämmermästare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kamarmästare may have also been written as kamarmæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kamermestare: -en BtRK 327 (1483, orig.).
  • kammermestare ib 328. camermästere),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛆᚱᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back