Kamber

Old Swedish Dictionary - kamber

Meaning of Old Swedish word "kamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamber
1) poeten, kam. jtem (bör honum [ɔ: kammartjänaren]) see til, ath bächin, kamb, skoo oc pantoffle ära ene Arnell Brask BiI 31. 2) crsta, kam. Schlegi o. Klingspor 212 (1480). hanen. .. haffwandis. .. bögan blodhrödhan oc standande kamb PMSkr 251. 3) takås, ryggås. diäwlin. .. satte honu öwarst loppa mösterins aam eller ryggas MP 3: 94. - Jfr hiälm-, iärn-, kirkio-, ulla-kamber.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kaam MP 3: 94 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back