Kämmenär

Old Swedish Dictionary - kämmenär

Meaning of Old Swedish word "kämmenär" (or kæmmenær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kämmenär Old Swedish word can mean:

kämmenär (kæmmenær)
L.
kämmenär (kæmmenær)
1) till en furSTes närmaSTe omgifvning hörande hoftjenare af lägre eller högre rang, kammartjenare, kammarherre. han Var een kämmenäre (säges om den dvärg, SOm håller STrand. 1853.">Fram handfaten åt hertig STrand. 1853.">Fredrik) STrand. 1853.">Fr 413. " swena STekara kämmenära" ib 2911. the fiugo honom (konung Valdemar) smaswena ok känneära the honom skullo til thiäniST wära at sätia hans diisk ok bära hans kaar STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1288. ST 232, 342, 343, 344. " margrefuen aff brandborgh: keysarans kemmener ok pall(as) greue" STenianus. Se Lg.">Bil 770. " war renlifuis man wäldugher kiämener blamanna drotningx (eunuchum Candacis reginæ) ib 225. "ib 227. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 145. ST 222.
kämmenär (kæmmenær)
2) den SOm föreSTår skattkammaren och räkenskapsväsendet, skattmäSTare, kamrer. hos en furSTe. STenianus. Se Lg.">Bil 159. - inom ett skrå. hwilkin thil wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmeSTara keeSTär war. .. äller til kämmänere SO 22. " gar j källare wthan wäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmeSTara loff äller kämenera luff" ib 28. - kamrer el. kämnär i en STad; i sammanhang med uppbörden och redovisningen af STadens inkomSTer hade detta ämbetes innehafVare sig ålagdt att hafVa uppsigt öfver hVarjehanda handels- och handtveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsförhållanden, att Vaka öfver beiSTrand. 1853.">Frandet af alla förbrytelser af hvilka någon inkomST tillföll STaden samt att i förSTa hand upptaga och slita smärre tviSTer eller förlika dem; se Odhner, Bidrag till Svenska STadsförfattningens hiSToria, i Årsskrift utg. af K. Vet. SOc. i Upsala 2: 180. engen wtlensker man skal wara. .. kämener. .. i nakon köpSTadh BtSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 326 (1483, orig.). skall oldermannen i scomagara kompany STadzens kemmanerom till seia ok appenbara huar the (skor SOm en borgare håller till salu vppa sit gataboda vyndögha) fala ere ok the thöm till retta forhindra epter laghen SO 32. ib 110, 115, 116, 197, 199, 204, 205.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kämmenär may have also been written as kæmmenær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kiämmenär: -nären Bil 159.
 • kämmener ib 227 ; ST 344.
 • kämenär: -nära RK 1: 1288.
 • kämener BtRK 326 (1483, orig.) ;
 • -nera SO 28.
 • kiämener Bil 225.
 • kemmener ib 770 ; ST 342 ;
 • -nera SO 110, 199 ;
 • -neras ib 115 ;
 • -neres ib 116 ;
 • -neromen ib 204.
 • kemmaner: -nerom ib 32, 205 ;
 • -nerana ib 197.
 • kembaner: -neromen ib 204.
 • kammanär KL 145. -ar),
 • kämmänere SO 22.
 • kämenere: -nera SO 28. Hit kunna för öfvrigt räknas flere af de till kämmenär hänförda formerna),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛘᛘᚽᚿᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back