Kämmenär

Old Swedish Dictionary - kämmenär

Meaning of Old Swedish word "kämmenär" (or kæmmenær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kämmenär Old Swedish word can mean:

kämmenär (kæmmenær)
L.
kämmenär (kæmmenær)
1) kammartjänare, kammarherre. " hoffmäSTarin äller kämmerin" Prosadikter (Barl) 26. J Buddes b 77. 2) skattmäSTare, kamrer. - kamrer el. kämnär i en STad.. .. ath kemmenarene skulo sigia swen helsing til och biwdha honom viidh hans iij (3) marck, at han ecke bygde brwnnen, annars än som STadzsins jordabok tilsiger STb 1: 77 (1476).. .. ath kiemmenäraren skulo forbiwda malmbona. .. ath eelda badzSTuffwnen viidh therres iij (3) marck ib 90 (1477). ib 107 (1477). " komber nager i STaden STrax i gen, som affwySTer är, skal kembenera lata bödellen setia thöm wijdh STupan" ib 3: 106 (1493).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kämmenär may have also been written as kæmmenær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kämener: -in Prosadikter (Varl) 26. kämmanär ATb 1: 66, 67 (1456). kämbener HLG 3: 78 (1524). kämbbänär: -in ATb 3: 256 (1512).
 • kemmenär STb 1: 91 (1477); -arene ib 107 (1477).
 • kemmener ATb 1: 5 (1452) ; STb 1: 32 (1475); -era ib 3: 284 (1496). kemenar: -en STb 2: 165 (1486); -ene ib 1: 77 (1476).
 • cemmaner: -omen STb 4: 65 (1505). kembenär J Buddes b 77.
 • kembener: -a STb 3: 106 (1493).
 • kiemmenär: -ane STb 1: 90 (1477)),
 • kämmenäre (Flera av de till kämmenär hänförda formerna kunna också föras hit),
 • *kämmenära asker
 • kemmenera- )
 • *kämmenära bok
 • *kämmenära edher
 • kemmenera-.
 • -eedher )
 • *kämmenära kista
 • kemmernera- )
 • *kämmenära räkinskaper
 • kem(m)enere-. kemeneri-. kemmener-. -rekenskaper. -regenskaper. -renskaper),
 • *kämmenära tidh
 • kemmenera- )
 • *kämmenära upbyrdh
 • kemmenera-.
 • kemmanera-.
 • -vpbördh )
 • *kämmenära utgipt
 • *kämmenära villa
 • kemmenere- )
 • *kämmenärs fridher
 • kemeners fred )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛘᛘᚽᚿᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back