Kämmenäri

Old Swedish Dictionary - kämmenäri

Meaning of Old Swedish word "kämmenäri" (or kæmmenæri) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kämmenäri (kæmmenæri)
utövande el. förvaltning av) kämnärsämbete. Skotteb 29, 41, 45 (1460-61). ib 115, 118 (1462-63). tha bliffuer tyle xiiij öre til akter in all aff sina kämenerij ib 404 (1465-66, Kämn). Stock Skb 302 (1524, Skip).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kämmenäri may have also been written as kæmmenæri

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛘᛘᚽᚿᛅᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back