Känna

Old Swedish Dictionary - känna

Meaning of Old Swedish word "känna" (or kænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

känna Old Swedish word can mean:

känna (kænna)
L.
känna (kænna)
1) låta veta el. känna, visa, undervisa, lära. med dat. (el. i dess STälle ack.) och ack. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Greuen. .. baþ þöm känna sik sin trol dom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 514. " þe þu kände GOþ siþi ok raþ (datVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iven ligger här i det STrand. 1853.">Framför þu underförSTådda rel. pron.)" ib 77. kännin thöm väghin til himerikis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 239. tera barnom känna medh ordom ok åthäuom dygdh ok snille STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 53 (133, 57). EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 521. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 15 (35, 16). STrand. 1853.">Fr 243, 2891. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1220, 5058. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1238, 2089. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5639. VadSTena KloSTer-REGlor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR VI IX. STröm. 1868--70.">Su 424. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 90. " kände hänne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Book (lärde henne läsa)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 299. SD NS 1: 628 (1407). " kän wlff STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pater noSTer" GO 969, 1082. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pass. thz them war til örlöghx känt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4508. - med dat. (el. i dess STälle ack.) och inf. utan el. med at. kände tomas folke. .. älska kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio heþra präSTe ok sökia präVallius. 1850--54.">Dican EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 187. känner nödh nakne kono spinna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2920. STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 164. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 76. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 127. " han kände sik wara mykith STrand. 1853.">Froom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 452. han kände sik springa ok kaSTa STeen ib 453. ib 6435. math kännir man tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala GO 254. ib 825. " the skulle kenna hanum at smida" Vallius. 1850--54.">Di 42. " swa kände os war mäSTare at löna wäl jlum" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 104. " kän mik at älska thik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 366. nödh kännir nakoth kona at spinna GO 569. ib 548. MB 1: 162, 259. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 355, 3: 73. - med dat. och följ. sats. kände. .. ariSToteles. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandro kununge, at han skulde sik göma i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom sinom åthäuom, at han skulde änkte thet göra han wiSTe gudhi å mot wara STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 14 (34, 15). " them wil iak känna hwath iak weet" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5975. - med ack. höxSTe mäSTarin som dygdhemar skulle STrand. 1853.">Framledhis känna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 138. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101, 318, 3: 366. - med inf. utan el. med at. eigh kände min mäSTare STröm. 1868--70.">Sua for sma väruldena EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 152. the känna (docent) at rädhas rättelika. älska millelika aSTunda hymerikis thingh sniellelika STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 243. - med prep. af ther af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allo kännir (docens de omniEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 118. - med dat. (el. i dess STälle ack.). wordho mäSTara oc kändo folkeno MB 1: 394. at känna os ok lära EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 320. ib 317. STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 195. " badh then mäSTara känna them badha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 137. - STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pass. opersonl. sagdhe som honum Var känt STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa 16. - aBS. Var herra iheSTröm. 1868--70.">Sus sat ok kände i eno huse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 68. " byriadhe förra göra än känna" ib 31.
känna (kænna)
2) känna, igenkänna. " med ack. jac kiänner (novi) Vallius. 1850--54.">DiäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fla lund" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 164. " sa ok kände gaMBlan karl" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 156. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3461, 3463, 5174, 5177. ST 375, 406. Vallius. 1850--54.">Di 34. " mattw kenna hanum ther vSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa" ib 92. ib 272. näplica kan oc nw munkin kännas af sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädheSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 70. uant Var at känna en for anna (känna el. skilja den ene STrand. 1853.">Från den andre) EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 193. þe kändo eigh chriSTum firi iacoEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bum. STröm. 1868--70.">Sua vore þe like ib. STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 211. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 318. ST (Cod. Asc.) 558 (jSTrand. 1853.">Fr s. 459). Vallius. 1850--54.">Di 131. " ey kenner han the far til himerikis löna (känner så att han gifver himmelsk lön)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 136. tolka kenner Var herra ey thil GOdha löna ib. - med ack. med inf. känne iak (cognosco) the farin wara min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 357. - med prep. til. the känna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzänkte til (igenkänna) honum MB 1: 240. ST 376, 406. " han ey STort til hans kände (kände till honom)" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2082.
känna (kænna)
3) veta, känna. i bedyranden. känne gudh BSH 5: 217 (1507). thet skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al gudh kenne ib 292 (1508?). - i förbindelse med gVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iva och förEGånget af at, til el. i (jSTrand. 1853.">Fr Mnt. to kennende geven äfvensom to kenne geven). STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa thet at han scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ath k[ennä] gywä eder, hwru thet hawer sEGh medh wor kereSThe nadhygä herrä BSH 4: 249 (1500). " hwadh som han wordher eder til kennä gywyndes" ib. " i känne giffua ok opinbarlica förclara ib 282 (1501). "
känna (kænna)
4) känna, förnimma, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. med ack. kiändo liket mäþ handom ok gato eigh seet mäþ öghom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 53. sagho STröm. 1868--70.">Suenen. .. EGhte brinna älla men af elde känna EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 22. siin EGhin saar han äkke kännä Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3457. " söta lockt kiende folk" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 274. " engin thäff kiände han" ib 785. kändo the kötzsins giri ok luSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 77. kändo (experiebantur) möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKir ok tho ey pino ib 243. skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han känna mina rädhelicka rätuiso ib 3: 53. ib 1: 64. wm. .. han känner sik mins anda inskiwtilse närwaru (ubi. .. attactum spiritus mei solitum sibi adesse senserit) ib 4: 115. " kenner tu ey ath eldhen bränner tik" Vallius. 1850--54.">Di 286. - med prep. til. än han kände nakath til (hade känning el. känsla af) sin likama mädhan han soff MB 1: 90. han. .. änkte vätta til armin kände (hade ingen känsla af el. i armen) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4530. " ther kände STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrian inte til" Vallius. 1850--54.">Di 286. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 667. hon kände enkte til siin (quasi insensiSTenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilis facta) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204. " tha han kende til sik sielff igen ((åter kom till sig, återfick sin sans)" Va 25. - känna sig, befinna sig. STrax kände iac bätre EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 378.
känna (kænna)
5) eSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKänna. " the honum för sin herre kände" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4938.
känna (kænna)
6) hafVa (köttsligt) umgäne med. hoEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga quinno han ta kötlika kennir LB 3: 48.
känna (kænna)
7) tilleSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKänna, tillEGna, tillägga. med dat. och ack. hwi EGhna thu thik ok känne thik the thingh som ey äru thin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 357. hwariom lime sin gudh känna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6748. " wi liffwom ey swa i wärlVallius. 1850--54.">Dinne thenna thz wi os hona ewerdhelika känna" ib 7218. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandri naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn är mik ey känd antiGOnus swa är iak näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd" ib 8263. - EGna, heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga. tholika gudha som iak haffwer näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt i haffwin them idhart liffwerne känt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6900. - tillägga, tillskrifVa. han kännir mik thz han hafuer giört Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5196. - beskylla för, tillvita, göra påSTående om (nåGOt) emot (nåGOn). huath hafua the idher at känna Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2661. ib 2723. them som gäld kännis MEG (red. B) 60.
känna (kænna)
8) döma? gudh läte mik för a bSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ale bränna än nakar skuli thz a mik känna (ådöma mig?) at thu skulde een päning fa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4866. (känna för hänna ST 144 .) STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Part. pret. känder,
känna (kænna)
1) känd, bekant, EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Beryktad. ther warder tw wäll känder aff Vallius. 1850--54.">Di 92. thry hundradha riddara mz ära känd STrand. 1853.">Fr 1616.
känna (kænna)
2) känd, bekant, som har bekantskap. han war wäl mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandro känder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9996.
känna (kænna)
1) recipr. känna hVarandra. om the kennäs inbyrdes STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Pa (Tung) 34.
känna (kænna)
2) igenkänna. " med prep. viþer. petrus. .. känVallius. 1850--54.">Dis vidh STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Paulum" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 117. " känVallius. 1850--54.">Dis vidh han a röSTinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 226. STröm. 1868--70.">Su 411, 412.
känna (kænna)
3) kännas (vid). med prep. viþer. förSTe winin är thässa hems äghor som ey kennas lenger widh mannin en han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al for gudhz dom STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 615.
känna (kænna)
4) gifVa sig till känna (för). med prep. viþer. " wildu the thre brödher kiännas widh sin fadher (vellent in eum irruere et rem aperire)" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 353.
känna (kænna)
5) känna, lära känna. med prep. viþer. kännas widh (cognoscere) them, hanum matte ensamin sigher gifua STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 234. - lära känna, Varda bekant (med). med prep. viþer. kennas wid STrand. 1853.">Fränder sinä Vallius. 1850--54.">Di 91. " iak wil ey läggia lanVallius. 1850--54.">Din ödhe, för än thu kännis widh lanVallius. 1850--54.">Din" MB 1: 342.
känna (kænna)
6) känna, förnimma, uppfatta. med prep. viþer. enskyns wit hawer mannin, oc annor Vallius. 1850--54.">Diwr. at kännas widh nawarande thing, swa som mz örom oc öghom, oc androm fäm wita andEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhum MB 1: 81.
känna (kænna)
7) kännas viþer sik, känna sig, med afseende på sig känna. war herra later STundom GOdha män fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla i synd, the til at the. .. kännas widh sik, at the waro för GOdhe, ey aff sinne dygdh, vtan aff gudz nadhom MB 1: 444. " tha matte hwar man kännas widh sik, at han hafdhe änga tröST aff sino enradhe" ib 454. - känna sig själf, gå till sig själf, ändra sitt sinne, bättra sig, omvända sig. at han (ɔ: mannen) matte kännas widh sik, oc bedhas aff gudhi nadher MB 1: 444. " gaff them himerikis waan, sidhan the kändos widh sik" ib 15. " at the kännins vidhir sik (cognoscant se) j sorghinne mädhan the glömdo sik j glädhinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 211. iudha känVallius. 1850--54.">Dis ey än widher sik (converterentur) STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 312. " som umuändas ok kännas vidher sik (convertentur ad cor)" STröm. 1868--70.">Su 415. MB 1: 297. ST 98.
känna (kænna)
8) känna, betänka, förSTå, inse, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. domaren kändes sik i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom lutom Vara wnnen EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 511. " känVallius. 1850--54.">Dis huart han komin Var" STrand. 1853.">Fr 853. ib 111. med prep. viþer. þa kändes domaren viþ guþlekt vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald ok Varra STrand. 1853.">Fru naþer EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 31. ib 145. " nar ki kännoms swa vidhir (cognoscentes) Vara ysäld" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. kändos the widher thz propheta hafdho sSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna lEGenden om Tungulus.">Paat EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 34.
känna (kænna)
9) med prep. viþer. " giwer iak fulla makt förnäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnda mattise ath kännas widh thässen forscrefna GOdhz" SD NS 1: 51 (1401). " STröm. 1868--70.">Sua länge han älla hans arfua koma igen oc kännas widh sit" ib 425 (1405). ib 2: 227 (1409, i viVallius. 1850--54.">Dim. STrand. 1853.">Fr. 1413). " haffwer bispen kendz widh röne" BSH 5: 541 (1514?).
känna (kænna)
1) recipr. " igenkänna hVarandra. ij thän sama riidh vi kändoms vidh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5185.
känna (kænna)
2) känna, betänka, förSTå, inse, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. känVallius. 1850--54.">Dis ey vidh sik dödhelikan STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 112. " kändes viþ sik Vara döp[l]ekan" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 62. " at han skulle aminnas oc kännas widh at han ware dödhliker aff sinne natwro" MB 1: 129. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle känVallius. 1850--54.">Dis wäl widh at sanctus marchus war inbyrdhis jnnan thera fyEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 251. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 237. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 929, 3817, 5323, 5677. STrand. 1853.">Fr 1040. MB 2: 395.
känna (kænna)
3) eSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKänna, tillSTå. " känz widh han wara miskwnsaman och thik syndogha, han sannan och thik liwghara" EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 169. - med gen. wi. .. kännoms thäs widher MB 1: 245. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1421.
känna (kænna)
4) medgifVa, lofVa. om ij thz siälfue kännis vidher Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4620.
känna (kænna)
5) påSTå, förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara. med gen. thäs kännis iak vidher Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5536. - JSTrand. 1853.">Fr viþer kännas. - JSTrand. 1853.">Fr af-, be-, rät-, san-, tör-, ut-känna, äfvensom o-, ödh-känder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so känna may have also been written as kænna

Alternative forms or notes:
  • kiänna.
  • käna Lg 3: 667.
  • -ir ,
  • -der
  • kän) v.
  • känna sik , veta till sig, hafva medvetande. näplica kände hon sik fore sorgh ok bruna oc brändagha Bo 25. - Jfr känna 1, 7. - refl. kännas,
  • känna at , känna efter. hol. .. gönom hwilkith the jnstinga handena oc känna aath wm oghnen är ekke förmykith hether LB 9: 112.
  • känna sik til , tillegna sig. han wille meer kenna sig till än honom borde BtFH 1: 115 (1464).
  • kännas viþer ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back