Kännefaþir

Old Swedish Dictionary - kännefaþir

Meaning of Old Swedish word "kännefaþir" (or kænnefaþir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kännefaþir (kænnefaþir)
lärare. " sagþo þolikan man myclan oc mildan ok goþan kännefaþur eigh vara värþan dö for goþär[r]niga" Bu 141. " KLemming. 1862.">Aldra manna mästare oc kännefadhir (magister et doctor)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 45. ther varo samansankadhe pharisei oc mange laghanna kännefädhir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 68. KL 155, 177. Bil 380, 393. MB 1: 496. KS 53 (133, 57). MP 1: 51, 56. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 97, 141, 2: 77, 141, 3: 150, 451, 4: 23. VKR 69. KLemming. 1862.">Al 3907.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kännefaþir may have also been written as kænnefaþir

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiännefadher (ack.) Bil 380 ;
  • -fädhir KL 155.
  • kiännafadhir: -fadhurs Bil 393 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᚽᚠᛆᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back