Känneliker

Old Swedish Dictionary - känneliker

Meaning of Old Swedish word "känneliker" (or kænneliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

känneliker Old Swedish word can mean:

känneliker (kænneliker)
L.
känneliker (kænneliker)
1) igenkänlig. " tedhe han sik kännelikan" Bil 245. Iv 2142.
känneliker (kænneliker)
2) känslig. " siälinna krafte äru starkare oc kännelikare (sensiBiliores) til kännaskolande oc thola skolande ont älla got än kropsins krafte" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 262. - Jfr bekänneliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so känneliker may have also been written as kænneliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kännirlik Iv 2142 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back