Kännespan

Old Swedish Dictionary - kännespan

Meaning of Old Swedish word "kännespan" (or kænnespan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kännespan (kænnespan)
? exempel, föredöme. at thz ey draghis til högfärdogha människor känne spaan (exemplum) hwilkit guddomsins makt haffwir for besynderlika saak tilstaat Bir 4: 79.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kännespan may have also been written as kænnespan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -spaan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᚽᛋᛕᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back