Kännesven

Old Swedish Dictionary - kännesven

Meaning of Old Swedish word "kännesven" (or kænnesven) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kännesven (kænnesven)
lärjunge. " känne svena petri ok pauli" Bu 129. ib 99, 140, 208. Bil 106, 247. MB 1: 75, 309, 443, 469. KL 142, 146 o. s. v. MP 1: 3 10 o. s. v. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106, 115, 116, 3: 58, 92, 451, 4: 48, 138, 151. VKR 70. Ber 127. Su 3 o. s. v. MB 2: 377, 392, 411. LfK 20, 195.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kännesven may have also been written as kænnesven

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiänne swen: -swenom Kl 146. kännaswen Bil 247.
  • kennaswen: -swena MP 1: 3.
  • kännosuen: -suenom Bir 3: 58),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᚽᛋᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back