Kännilse

Old Swedish Dictionary - kännilse

Meaning of Old Swedish word "kännilse" (or kænnilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kännilse Old Swedish word can mean:

kännilse (kænnilse)
1) känsel, känsla. " potencia sensitiua kennilsens eller vnderstandelsens krafft" LfK 274.
kännilse (kænnilse)
2) kännedom, bekantskap, kunskap. paradiis är. .. langt fra manna byghning oc kännilse MB 1: 124.
kännilse (kænnilse)
3) kännetecken. " thz tridhia känsins kännilse är aff hitanom" LB 3: 178. ib 179. - Jfr be-, vidherkännilse.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kännilse may have also been written as kænnilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back