Kännilse

Old Swedish Dictionary - kännilse

Meaning of Old Swedish word "kännilse" (or kænnilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kännilse (kænnilse)
och n. 2) kännedom, bekantskap, kunskap. han haffuer giffuith tik naadh ok sina kännilsä Saml 6: 164. cognicio sui, thät är hafwa sina eghna kännilse SkrtUppb 118. JMÖ 142, 152. " jak haffwer alla konsta oplysilse oc kännilse JMPs 33. Jfr be-, vidher-kännilse. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kännilse may have also been written as kænnilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back