Känning

Old Swedish Dictionary - känning

Meaning of Old Swedish word "känning" (or kænning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

känning (kænning)
3) kännedom, bekantskap, kunskap. " rättfärdogh gudz tro, hon är wihdirgangha ok kennyngh thess helgha trefallegheth" MP 5: 208. " hwa idkelika hafuir edh i munne i honum är litin gudz kärlekir ok känning" Hel män 189. sender jak honom nu til eder ath han skal gyffwa eder thed i känning GpM 2: 350 (1509). - Jfr be-, land-, vidher-känning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so känning may have also been written as kænning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kennyngh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back