Känning

Old Swedish Dictionary - känning

Meaning of Old Swedish word "känning" (or kænning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

känning Old Swedish word can mean:

känning (kænning)
1) igenkännande. togho the känningh vidh twngomaledh aff enom vnghom man (agnoscentes voctem adolescentis) MB 2: 126.
känning (kænning)
2) känsel. " i. .. hannan älla känningh" MP 2: 230. " hafua ena kennyngh tha thöm görs ylla" LfK 274. - Jfr vidherkänning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so känning may have also been written as kænning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kennyngh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back