Känsla

Old Swedish Dictionary - känsla

Meaning of Old Swedish word "känsla" (or kænsla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

känsla (kænsla)
1)kännedom, kunskap. scribe oc pharisei, som waro clokasth j laghen oc bästh lärdhe j the hälga script, fforo wille j gudz käntzslo oc wordho alzstingx blindhe gio[r]dhe JMPs 510. ib 521. " wil ljac nagod giffwa eder tiil mynne oc kändzslo" Troj 57. 2) bibringande av kunskap, undervsning.. .. ath jac (ɔ: Medea) som okwnnog är mz tiig (ɔ Jason) dyrffwas nagod tala eller jac mz nagra ohöffwiska akt skyndar meg tiill tyn kändzslo (ad tui notitiam) Trom 12. - Jfr vinskaps känsla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so känsla may have also been written as kænsla

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kändzsla.
  • käntzsla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back