Kantor

Old Swedish Dictionary - kantor

Meaning of Old Swedish word "kantor" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kantor
kantor, präst som vid en domkyrka bl. a. hade hand om ledningen av körsngen. .. att cantor, som lnu är eller framdeles warde kanu, skall dagelige holla tree prester, som i linköpig cor tiena skule Bjärka-Säby 359 (1384 ; asvskr. från b. av 1600-t). her jöns magister cantor i lincöping Troil 5: 314 (1505).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • cantor )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚿᛏᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bjärka-Säby
H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare. 1923.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Back