Kanunker

Old Swedish Dictionary - kanunker

Meaning of Old Swedish word "kanunker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kanunker
kanik, domherre, ledamot af domkapitel. ängen man. .. ma flere gyäste byuþä än här näfnis. först en byscop oc þe kanunkä hanom föLghiä, twa andrä kanunkä SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). ib 1: 670 (1285, gammal afskr.) , 6: 129 (1349), NS 1: 5 (1401) 29 (1401) o. s. v. BYH 1: 181 (1377, nyare afskr.). SJ 318 (1464). " saghde thz an gustinum wara ok hans kanunka (cum suis canonicis" Lg.">Bil 652. " han vardh kanukir ok kanunka prouastir ib 793. "Bir 1: 88, 321, 322, 323, 2: 68, 3: 258, 5: 47, 139. VKR 54. Lgren. 1866.">Ber 22. Lg 3: 56, 385, 569. Lgren. 1875.">LfK 231.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kanunk SD NS 1: 69 (1401).
 • kanuniker L.
 • kanuker: -uks SD NS 1: 668 (1407);
 • -ugsins Bir 1: 332;
 • -ukenom ib 321 ;
 • -uka Ber 22.
 • kannuker SD 6: 129 (1349).
 • kanukir Bir 1: 88.
 • canoker SD NS 2: 10 (1408), 11 (1408); -ok ib 1: 30 (1401); -oke ib 29 (1401)
 • kanok ib 2: 16 (1408).
 • canocher ib 1: 30 (1401).
 • canoker: -oks BYH 1: 181 (1377, nyare afskr.). !SYNS_DÅLIGT? -okkom Lg 3: 569.
 • kaniker ib 56 ; -ik (dat. VKR 54.
 • caniker: -ik (gen. i appositionsställning) SD NS 1. 5 (1401); -ikana Bir 5: 47. kanik FH 4: 7 (1450. canick: -icker BSH 5: 261 (1508).
 • cannik SJ 318 (1464).
 • kaneker: -ek Bir 5: 139; FH 6: 123. (1512).
 • oaneker: -eka Lg 3: 385.
 • canekker: -ekkom LfK 231. -ar -er BSH 5: 261 (1508) ),
 • kanunka döme ,
 • kanunka giäld
 • canika geld )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚿᚢᚿᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back