Kapellan

Old Swedish Dictionary - kapellan

Meaning of Old Swedish word "kapellan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kapellan
präST som förrätta gudSTjänST i ett kapell; kaplan, hovpräST, huspräST, präST i en särskild persons tjänST, tjänande präST. her ragwald. .. sancte trinitatis capellan i abo domkirkio SD NS 3 578 (1420, avskr.).. .. ath her olaff johannis skal bliffua STadzins capellan och halda forSTa messone, som honom retteligan tilbör STb 1: 4 (1474). SkrtUppb 160. " hwat kan nw höras ällir sighias slemare, än at. .. chriSTi vicarius ällir capellan, slar sik lösan, farande mz barnalathom, käthe oc löshet" SpV 238. STb 3: 461 (1499). Arnell Brask BiV 50.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • capellan.
  • cappalan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛕᚽᛚᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back