Kapitel

Old Swedish Dictionary - kapitel

Meaning of Old Swedish word "kapitel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kapitel Old Swedish word can mean:

kapitel
1) kapiitel, huvudSTycke i en bok el. skrift. som rönis j ärffdabalen j xv:de capitel STb 4: 102 (1506).
kapitel
2) kapitel, domkapitel. Trolles Jb Bil 129 (1453, nyare avskr.). för:de werdwgeSTa werdugä ffäder ervhiebiscopa med theris hederlig och fförnompSTigh capitill STb 5: 306 (1513, Bil). GPM 2: 292 (omkr. 1508). ib 369 (1511).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • cappittel.
  • capitil (l). capital),
  • kapitels dagher (capituls-),
  • kapitels hus (capitals-),
  • *kapitula hus ,
  • *kapituli hus ,
  • *kapitulo-hus ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛕᛁᛏᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back