Kapitel

Old Swedish Dictionary - kapitel

Meaning of Old Swedish word "kapitel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kapitel Old Swedish word can mean:

kapitel
1) kapitel, hufvudstycke i en bok el. skrift. SOm skriffwat staar, iohannis i försto capitlom Lg 293. " SOm skran vtuiser ok jnneholler j femthiende capitel ock artickel" SO 118. ib 117.
kapitel
2) kapitel, domkapitel. capitelith i linc[öping] BSH 5: 93 (1506). capitelen. .. aff strengnäs oc vpsala RK 2: 9471. capitell. .. aff skara ib 9537. ärchebyscop jacob oc capetelith ib 3: 3657. ib 2: 552, 601, 611, 9504, s. 334. MD 440. FH 1: 57 (1486, gammal afskr.) , 59. HSH 18: 246 (1497). " hiid skicke en godh fornwmstogh man aff cappellet) (för capitlet)" FM 411 (1509, gammal afskr.).
kapitel
3) kapitelt, högtidlig sammankomst af medlemmar SOm tillhöra en orden el. ett kloster. om heLghe likama tiidh war munka mooth swarthbrödhra capitell i stokholm stoodh RK 3: 630.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • capittel RK 2: 552, 611.
 • capitell ib 9537, 3: 630.
 • capittel SO 117 ;
 • -ellet RK 2: 601.
 • cappittell ib s. 334.
 • capital HSH 18: 246 (1497); -als FH 1: 59 (1486, gammal afskr.).
 • capitul ib 57.
 • capetal: -alsens MD 440.
 • capitlom Lg 293 ),
 • kapitels dagher
 • capitals- )
 • kapitels hus
 • capitals- ST 285.
 • capetals- Lg 3: 449 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛕᛁᛏᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back