Kappa bodh

Old Swedish Dictionary - kappa bodh

Meaning of Old Swedish word "kappa bodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kappa bodh
bod, försedd me något slags huv eller överbyggnad (skyddstak)? bod där man försäljer "kappar", ett slags dryckeskärl? Jfr SAOB K; 483 och Meijerbergs ark. f. svensk ordforskn. 7: 19 ff. HLG 3: 1239, 135 (1529) (ib s. 143 förklarat som: bod med 'kappfönster', d. v. s. takfönster, taklucka; jfr SAOB: K 484).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛕᛕᛆ:ᛒᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back