Käpper

Old Swedish Dictionary - käpper

Meaning of Old Swedish word "käpper" (or kæpper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

käpper (kæpper)
käpp, staf. "skKLemming. 1862.">Al thw haua käp j handom for fingirgul" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 334. käppen älla stafwen Su 426. ena ondha husfru maa man bäter näffsa mz skiup än mz käpp Ber 290. KL 215, 216, 217, 249, 365. KLemming. 1862.">Al 693. Ber 234. RK 3: 3221. " ginghe till vpsKLemming. 1862.">Ale meth hwide käppä" BSH 5: 484 (1511). - ss värdighetstecken tillkommande en marsk. konungen fik hanom en hwiten kep oc marskens ämbite ther mz RK 2: 1867. ib 1853, 1856. - Jfr gango-, slipostens-, thorn-käpper.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so käpper may have also been written as kæpper

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kepper: -en RK 2: 1856.
  • käpp.
  • käp.
  • kep RK 2: 1867.
  • keep ib 1853. -ar),
  • käps hug

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛕᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back