Kar

Old Swedish Dictionary - kar

Meaning of Old Swedish word "kar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kar Old Swedish word can mean:

kar
L.
kar
1) kar, kärl. llacus. .. kär oc kupa in qua vinum dcerrurit STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 59. sade thöm jntet arff haffua wylle, epter gielden swa SToor war, utan togo kop och kaar, hwath teSTamentarij kunne vmbore fore gielden, och gaffuo the theris teSTamentarios quit och fri STb 4: 151 (1507).
kar
2) kar, av sjpjälor o. d. byggt rum för fångande av fisk. all kar ther i STrömmen teslikes oc laner. .. äre all ny affueris HSH 14: 68 (1525? Brask). - Jfr abyrdha-, alabaSTer-, bi-, bref-, bryggio-, drykkio-, dyrbära smyrilsa-, dyrsmyrilsa-, döpilsa-, eld-, glas-, gripna-, STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhoms-, STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdislikama-, gärdha-, hetevags-, hälghedoms-, hälghodoma-, ilätis-, -köt-, kredenzza-, krismolaxa-, läko-, minnis-, olio-, oST-, ovan-, pino-, rökilsa-, sakramenta-, salt-, salta-, sila-, silf-, slätta-, smiör-, smyrilsa-, STen-, tappa-, tin-, thva-, thvätto-, uphöghilsa-, vatu-, vighdha vatns-, vin-, yST-, ätikio-, öse-kar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kaar.
  • lkär )
  • *kara prydhilse
  • -prydilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back