Kardemona

Old Swedish Dictionary - kardemona

Meaning of Old Swedish word "kardemona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kardemona
? = kardamomom. the owirmäRKis kryde. .. som är muskaat oc kardemoma RK 1: (Albr.) s. 207. Fl (Cod. B C) s. 96. LB 8: 52. tag. .. cardemome ib 7: 283. kordomoma skAl tw ätha ib 86.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • cardemome.
  • kordomoma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᚦᚽᛘᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back