Karl

Old Swedish Dictionary - karl

Meaning of Old Swedish word "karl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karl
1) karl, (vuxen) mansperson, man. the same godhe kara wore her hoos mich SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 5: 24 (1484).. . at i skwlle rkkia then karlen harth in til edher STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 304 (1508). STb 4: 253 (1512). vm mark. .. som han är skyllig en kar j könsberg ib 5: 11 (1514). höffuidzmannen. .. bör. .. hafua tilsyn, at the goda kara, houm fölgia, ära erdoge Arnelll Brask BiI 18. ib. ib 20. - Jfr almosa-, arbedis-, badhSTovu-, bat-, biärgs-, but-, butna-, dagha-, dags-, dagsvärkis-, ffäl-, fore-, fä-. färio-, hiälpa-, hor-, kirki-, krykio-, laxa-, lego-, lögho-, mora-, märsa-, nöta-, oker-. oxa-, pram-, qvarters-, runo-, ryxa-, siäl-, siäla-, skäria., slattar-, släggi-, STubba-, STumbla-, sund-, sunda-, svingards-, sylto-, trol-, trägards-, ärio-. öla-karl.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kar.
  • *karla brodhir
  • karlla- )
  • karla vaghn (käla waghen),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back