Karl

Old Swedish Dictionary - karl

Meaning of Old Swedish word "karl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karl Old Swedish word can mean:

karl
1) karl, (vuxen) mansperson, man. en dagh saa barnabas carla ok quinnä danza nakin Bil 296. qwinde oc karla mz barnom oc fä MB 1: 299. ib 433. nu göme idher gudh badhe karl ok quinnä Iv 3095. tak Bokkaland karromon ath drikka ok quinnomon gethaland LB 2: 58. " grät iui blindom karle" Bu 133. han er en dugeligen karll BSH 5: 154 (1507). fogthen sende vth two kara ib 41 (1505). " sloghoo thy i hiäl then ena karen" ib. " ib 196. (1507). en miok räþeleken karl" Bu 18. hin karl iatte hanom rikare varþa ib. " sagþe karlen ib. gryMBar karl" ib 19 (på de fyra sista anf. ställena är djäfvulen åsyftad). ther styrte bådhe kar oc hest GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4461. ib 4807. - särsk. om ålderstigen man: karl, gubbe (med el. utan föeg. attriBut med betydelsen: ålderstigen). en aldrogar karl Bu 135. " var kunnaþe saloghom karle" ib. " at gaMBlan karl lyste leka ib 157. see gaMBla karls tyberij keysara dödh" Bil 111. sagdhe rikum karle tyberio keysare ib. " tedhis honum en gamal karll" ib 281. " koMBer ater GOdher carl gamaliel" ib 283. mz. .. gaMBla karlenom iosep Bo 4. MB 1: 189. " thu skal opstanda mot hwitom karle" ib 367. gaMBla kärliuga oc kala PM 3. " ther Pa sath gamalt folk, karll och qwinnor (seniores viri et feminæ)" Pa (Tung) 40. lifnar hughin i karlenom MB 1: 252.
karl
2) fri enskild man, Bonde. hawa badhe karl oc konunger rät ower then som bryter laghin oc är han skyldogher badhe härätz rät oc konungx wt at giälda MB 1: 459. bätre är at wara karl like (för liker?) än konungh (Par fore malo mei quam regis progeniei) GO 695. - Jfr afrads-, aker-, aldin-, almännings-, Bo-, Boþa-, Bonda-, dagha-, dala-, diura-, drafls-, dreve-, drifte-, färio-, gryta-, hor-, kola-, kot-, kroklo-, krökio-, ladhu-, gards-, legho-, mala-, nöta-, oker-, qvätta-, rePa-, rods-, skäria-, staf-, stovu-, stubba-, synda-, trol-, þorPa-, vaghn-, ända-karl samt biGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKarlar, bruþkarlar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kar BSH 5: 196 (1507) , 386 (1510); FM 408 (1509) ; RK 3: (sista forts.) 4461. kare (i rimslut) ib 4807. kall L.
  • karen BSH 5: 41 (1505). pl. karlar. karla. karra BSH 4: 337 (1503) , 5: 155 (1507), 515 (1512). kara ib 41 (1505) , 302 (1508). karer ib 599 (1519) ; FM 344 (1507). kalla, se bruþkarlar. kala PM 3.
  • karromon LB 2: 58. sing. träffas nyttjad äfven då plural betydelse åsyftas, se MB 1: 459 ; Iv 3095 ; Pa (Tung) 40),
  • karla bo ,
  • karlavaghn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back