Kärliker

Old Swedish Dictionary - kärliker

Meaning of Old Swedish word "kärliker" (or kærliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärliker Old Swedish word can mean:

kärliker (kærliker)
1) kärlig, kärleksfull. thera kärlike formindare RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 38. ib 39. VKR 81. wari. .. kärlikin (caritativus) räddoghe at han ey mistis älla bort gange RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 296. thin kärleka ordh Su 89. SD NS 1: 623 (1407). MB : 203, 251. RK 2: 2849. " broderlig kerlig helsa altid försent med gud" BSH 4: 194 (1495). ib 198 (1495) o. s. v.
kärliker (kærliker)
2) kär, älskad. iac hafuer. .. wplatet. .. minom kärlichom win oc syslinghe biörn pätherson et maRKland jordh SD NS 1: 337 (1404). " at the sculu wara gudhi hemelichin oc kärlichin" VKR 12. Su 51.
kärliker (kærliker)
3) kär, ljuf. " mik kwnne enkte i tässe wärl kärlikare skee" Lg 3: 341.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärliker may have also been written as kærliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kärlicher: -lichom SD NS 1: 337 (1404).
  • kärlikin Bir 1: 296, 4: 39. kärliken Su 51. kärlichin (n. pl.) VKR 12.
  • kärlig: -liga MB 2: 203.
  • kerlig.
  • kärlighen (n. pl.) ib 251.
  • kärleker: -leka Su 89.
  • kerleker: -lek RK 2: 2849.
  • kärlekin VKR 81.
  • kärlegh: -leghe SD NS 1: 623 (1407)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back