Kärliker

Old Swedish Dictionary - kärliker

Meaning of Old Swedish word "kärliker" (or kærliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärliker (kærliker)
1) kärlig, kärleksfull. " bekennes jac. .. giort hafwa et kärlict oc ewinnelict godzaskipte" SD NS 3: 35 (1415). " meth warth samtikio loch kerlikan wilia" ib 246 (1417). " fore joan jönssons kerligha bön gaffs tet ath offuer STb 4: 173 (1507). "ib 5: 336 (1521, Kop). 2) kär, älskad. biskop andirs i(n) STrengnes, min kärlegh win SD NS 3: 334 (1418). " han haffde sik swa wäl. .. at han wart allom mannom kärlikin" Prosadikter (Sju vise m B) 215. 3) kär, ljuv. alt thotte thik thät wara läth ok kärlighit (amabilis) SkrtUppb 33.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärliker may have also been written as kærliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kärlikin Prosadikter (Sju vise m B) 215. kerliker: -likan SD NS 3: 246 (1417).
  • kärlighin: -lighit SkrtUppb 33.
  • kerligh: -ligha STb 4: 173 (1507). kerelig ib 5: 336 (1521, Kop).
  • kärlegh SD NS 3: 334 (1418) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back