Kärlikhet

Old Swedish Dictionary - kärlikhet

Meaning of Old Swedish word "kärlikhet" (or kærlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärlikhet Old Swedish word can mean:

kärlikhet (kærlikhet)
1) kärlek, tillgifvenhet. " fore enä jomfrVa skuld ther iach hawer kerlighet til" Va 40. ib 16. " Vallius. 1850--54.">Didrik konung ok hagen ladha sin ärm hwar om annars halssz j kärligh[et]" Vallius. 1850--54.">Di 244 (troligen dock att föra till kärleker). fore then kärlegheth och goduilia som han mik optha beuisth haffuer j mynom siwkdom FH 5: 141 (1490). wtaff rätt kerligheet iag thz menar RK 3: (sista forts.) 4256.
kärlikhet (kærlikhet)
2) kärlighet. " ss titel el. tilltalsord. skwlde waar mödha gerna wara eder kerligheth tiil redho nw och altidh" BSH 5: 217 (1507).
kärlikhet (kærlikhet)
3) innerlighet, ifver. " ther honum bidher mz kärlikheet" MD 186.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärlikhet may have also been written as kærlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kärlikheet.
  • kerlighet.
  • kerligheet.
  • kärlegheth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back