Karp

Old Swedish Dictionary - karp

Meaning of Old Swedish word "karp" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karp
karp, ett i Finland brukadt rymdmått, troligen motsvarande en halfspann. Jfr Ahlqvist, De vestfinska språkens kulturord s. 176-7; Falkman, Om mått och vigt 1: 296. iij karp sädh BtFH 1: 217 (1507). vij karp stampe myöl ib 216 (1507). en !UDDA_TECKEN? [1/2] karp huite ib 231 (1509). i [1] karp bönner ib. !UDDA_TECKEN? [1/2] karp arther ib 232. j [1] karp silignis ib 359 (1511). ij [2] karp silignis ib. " iij modios & !UDDA_TECKEN? [1/2] k[arp]" ib 406 (1516). j [1] span oc j [1] k[arp] ib. " ib 163 (1508) 205 (1509), 223 (1508), 278 (1509), 360 (1511), 365 (1469) 366 (1469), 367 (1469), 368 (1475), 369 (1478) o. s. v. "FM 78 (1483) - i latiniserad form. due carpe ordei planate wlgariter dicte strucne carpe SD 4: 392 (1334, gammal afskr.). vna planta carpa auene ib. " tributum nostrum de finlandia et alandia jn pellibus variis. .. ac carpo regio proueniens" ib 739 (1340). Jfr roghkarp.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back