Karp

Old Swedish Dictionary - karp

Meaning of Old Swedish word "karp" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karp
karp, ett i Finland brukat rymdmått, motsvarane en fjärdeles tunna el. en halv spann. Se Sdw 2: 1345 och jfr Hildebrand, Sv. Medelt. 1: 751, SAOB K: 610 och (V. Voiaumaa mi) Nordisk kultur 30: 71. huar gerningxman, som ingte saar, göre presten om pascha ij tridunge, om han ensamer är; ära the tu saman, göre tha karp fullan Svartb 69 (1345? senare övers. från lat?) jtem fore liikstool ij karpa sädh, ffore brvdhawigningh j karp säädh ib (d:o). tho wilim wi oc sculu giffua hoom aff huariom prestekrok en karp korn och en tridhiungx karp rogh tiil hielp aarliga ib 400 (1442). j kaap (fel för karp?) ärter FMU 4: 463 (1476, avskr). - i latiniserad form. .. s[e]licicet vnam karp siliginis cumulatan Svartb 139 (1369).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • karpa Svartb 69 (1345) ),
  • *karpa fang
  • garpa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back