Kärra

Old Swedish Dictionary - kärra

Meaning of Old Swedish word "kärra" (or kærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärra (kærra)
kärra. biga ge kerra STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 55. " carruca ce kärra" ib s. 82. plauSTrvm kärra ib s. 457. llectica. .. kärra och sparlaghen oc sängh ib (hand 2) s. 70. hwar anakre haffui sina kiärro for sin döör wiidh sina iij (3) marck STb 1: 432 (1459, Burspr). Kumla kyrkas rb 44 (1478?). STb 3: 291 (1496). Uppl Fornmt 46: 203 (omkr. (1513). Jfr dyngio-, sand-, skut-kärra.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärra may have also been written as kærra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kerra.
  • kiärra )
  • *kärro axul
  • kerraaxel )
  • *kärro drivare
  • kerra driffuare )
  • kärro hiul (kärra-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Uppl Fornmt
Upplands Fornminnesförenings tidskrift.
➞ See all works cited in the dictionary

Back