Kärra

Old Swedish Dictionary - kärra

Meaning of Old Swedish word "kärra" (or kærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärra (kærra)
kärra. "akura schalu haffua theris hestha eller kerrar standande vppa torgit" SO 204 (kanske snarare att föra till ett kärre, m.) - ett slags stridsvagn. han hafdhe kärror aff staale giort al 4465. alexander hafdhe. .. tolff hundradha waghna lang ok stoor. .. fyretighi kärro stoor ok riik (quadringentas quadrigas falcatas et MCC bigas) ib 4941. en kärra war tio waghnom liik ib 4942. ib 4943. - kanonkärra. xi stycke pa hywll och kerror BSH 5: 119 (1506). Jfr knipkärra.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärra may have also been written as kærra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kärro byssa
  • kärro hiul ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back