Karve

Old Swedish Dictionary - karve

Meaning of Old Swedish word "karve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karve
ett slags mindre, lättgående fartyg. then stadh hafwer mist badhe folk ok karfwa Al 1767. " snäkkior ok karwa oc löge skutor" RK 1: 3562. OB 213.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back