Karve

Old Swedish Dictionary - karve

Meaning of Old Swedish word "karve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karve
, ett slags mindre, lättgående fartyg. Jfr FAlk, Altnord. Seewesen 93 f., f. Skotteb 346 (1438, Borgm.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back