Kaskland

Old Swedish Dictionary - kaskland

Meaning of Old Swedish word "kaskland" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kaskland
svedjefall, land der trän fällas el. blifvit fälda (för svedjande)? nystelä boar hade huggit kasklandh vthöfuer råån BtFH 1: 26 (1486, nyare afskr.). om ther wore något kaskelandh, som the kunde bruka på både sijdor, thz skulle och inge there hindra huar annan, vthan dhe skulle taga rennewedh och näffuer ramattha flätha huar medh androm öfuer thenna råå ib 43 (1465, nyare afskr.). " huilken tere haffuer giort ogongh wppe then annars kaske land" ib 261 (1508). " för owerk som han giorde pa raguald jonsson epaiala kaskeland ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kaske- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛋᚴᛚᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back