Kasna vargher

Old Swedish Dictionary - kasna vargher

Meaning of Old Swedish word "kasna vargher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kasna vargher
mordbrännare. " SR 41. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kasnä warghär SR 41.
  • kaxnä wargher L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛋᚿᛆ:ᚠᛆᚱᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back