Kasta

Old Swedish Dictionary - kasta

Meaning of Old Swedish word "kasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kasta Old Swedish word can mean:

kasta
eg. kaKLemming. 1871--73.">STa i hög?
kasta
1) kaKLemming. 1871--73.">STa, upVanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PKaKLemming. 1871--73.">STa, genom kaKLemming. 1871--73.">STning åKLemming. 1871--73.">STadkomma (en hög). kaKLemming. 1871--73.">STadho KLemming. 1871--73.">SToran KLemming. 1871--73.">STena högh vpa thera häLgha likama KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 850.
kasta
2) kaKLemming. 1871--73.">STa, slunga. " med dat. el. i dess KLemming. 1871--73.">STälle ack. betecknande det föremål som kaKLemming. 1871--73.">STas. nu skiutär man spiuti. ällr kaKLemming. 1871--73.">STär KLemming. 1871--73.">STene iwir hus !SYNS_DÅLIGT? M 4. the skulu ok sik wänia skapt skiuta ok KLemming. 1871--73.">STen kaKLemming. 1871--73.">STa" KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 58). caKLemming. 1871--73.">STadho KLemming. 1871--73.">STena KLemming. 1860.">Gr 307. " kaKLemming. 1871--73.">STadhe han sin wand fore pharao koning" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 293. " hwa som kaKLemming. 1871--73.">STar bwlyxe at Varom herra han kaKLemming. 1871--73.">STar nydhio i geen" GO 416. " lät kaKLemming. 1871--73.">STa iudham j Vallius. 1850--54.">DiupaKLemming. 1871--73.">STan thörran brun" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 87 ; jfr 8. þa caKLemming. 1871--73.">STaþo män KLemming. 1871--73.">STora linor vm afguþa KLemming. 1871--73.">STok Lg.">Bu 207. - pass. þät (hufvudet) Var kaKLemming. 1871--73.">STat Vallius. 1850--54.">Diup i en dal Lg.">Bu 129. - med föremålet som kaKLemming. 1871--73.">STas underförKLemming. 1871--73.">STådt. han KLemming. 1860.">Grep handom likbarenna ok vilde viþ iorþ caKLemming. 1871--73.">STa Lg.">Bu 15. - kaKLemming. 1871--73.">STa på, utsätta för kaKLemming. 1871--73.">STning. med dat. betecknande det föremål som kaKLemming. 1871--73.">STas och ack. för att beteckna den på hvilken man kaKLemming. 1871--73.">STar. pass. KLemming. 1871--73.">STenum kaKLemming. 1871--73.">STadher KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 123. samt med prep. mäþ och följande SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. för att beteckna det som kaKLemming. 1871--73.">STas. han kaKLemming. 1871--73.">STe hona mz förKLemming. 1871--73.">STa KLemming. 1871--73.">STenenom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. ib 182. KLemming. 1871--73.">ST 131. Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 37. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn.) s. 181. - med ack. betecknande den på hvilken man kaKLemming. 1871--73.">STar. vändom atar at caKLemming. 1871--73.">STa (d. v. s. KLemming. 1871--73.">STena) rätuisan man Lg.">Bu 198. - med ack. uttryckande det inre objektet samt med prep. mäþ och följ. SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. för att beteckna det som kaKLemming. 1871--73.">STas. eth kaKLemming. 1871--73.">ST kaKLemming. 1871--73.">STade ham medh en KLemming. 1871--73.">STen KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 147 (1507). - med prep. mäþ och följ. SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. för att beteckna redskapet med hVars tillhjälp man kaKLemming. 1871--73.">STar. han kan ekke finne på laget at kaKLemming. 1871--73.">STa medh henne (blidan) KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 147 (1507).
kasta
3) kaKLemming. 1871--73.">STa (tärning, lott el. dyl.). terning kaKLemming. 1871--73.">ST offuer taffwellKLemning. 1860. SFSS.">Bord KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5284. " j dublara husom hulke som thry öghon kaKLemming. 1871--73.">STa a enne tärning (in domo taxillatorun, qui tres punctos Super unum taxillum jaciunt)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 26. " dws oc aas them kaKLemming. 1871--73.">STer hon mäKLemming. 1871--73.">ST" Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 395. kaKLemming. 1871--73.">STadhe han loth Lg 3: 371. " at the skuldo kaKLemming. 1871--73.">STa lutij uppa thera gudha, til thäs at the matto fa vita huru thom thäktis" Ansg 229. ib 223.
kasta
4) kaKLemming. 1871--73.">STa ivir sik, kaKLemming. 1871--73.">STa öfver sig, i haKLemming. 1871--73.">ST taga på sig. petrus Var nakin ok kaKLemming. 1871--73.">STadhe ginKLemming. 1871--73.">STan owir sik kiurtilin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 240.
kasta
5) kaKLemming. 1871--73.">STa, sätta i rörelse (ngn af kroppens lemmar). rördhe oc kaKLemming. 1871--73.">STdho hwffudhet Su 74. - kaKLemming. 1871--73.">STa händer a el. ivir, taga fatt på, KLemming. 1860.">Gripa (ordaKLemming. 1860.">Grann öfversättning af Lat. injicere manus). kaKLemming. 1871--73.">STadho händär a them (injecerunt in eos manus) KL 137. MP 2: 11. kaKLemming. 1871--73.">STadhe hänVallius. 1850--54.">Dir ouir aposlanä (injecerunt manus in apoKLemming. 1871--73.">STolos) KL 140.
kasta
6) kaKLemming. 1871--73.">STa, rikta. " wm idher öghon kaKLemming. 1871--73.">STas a nakon man fäKLemming. 1871--73.">STis wppa enGOm" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 7.
kasta
7) kaKLemming. 1871--73.">STa, lägga, låta komma el. utbryta. gudh kaKLemming. 1871--73.">STade plagho oppa them JP 124. " kaKLemming. 1871--73.">STa tina wrede uppa thz landzskap som inthe kalla oppa tik" ib 163, hanom thykte som gudh kaKLemming. 1871--73.">STadhe en KLemming. 1871--73.">SToran räDDhuga uppa alla hans oviner (erat in omniLg.">Bus contumaciLg.">Bus terror Vallius. 1850--54.">Divintius illatus) Ansg 251.
kasta
8) kaKLemming. 1871--73.">STa, med våld !SYNS_DÅLIGT? lät han KLemming. 1860.">Gripä sanctum petrum ok kaKLemming. 1871--73.">STä !SYNS_DÅLIGT? KL 154. - KLemming. 1871--73.">STörta, KLemning. 1860. SFSS.">BortdrifVa. som thik kaKLemming. 1871--73.">STade aff himerike KL 16. " kaKLemming. 1871--73.">STdhe gudh fadhrin aff preKLemming. 1871--73.">STa äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite" KLemming. 1871--73.">ST 381.
kasta
9) KLemming. 1871--73.">STörta, bringa, förmå (till). hafdho han i synd kaKLemming. 1871--73.">STat KL 210. 10) bringa (under nåGOns välde). med prep. unVallius. 1850--54.">Dir. at kaKLemming. 1871--73.">STa vnder (undeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STa el. underlägga) han all riken KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 22. 11) framlägga, erlägga. hwilka penninga tha geniKLemming. 1871--73.">STä thalVallius. 1850--54.">Dis oc kaKLemming. 1871--73.">STis (för kaKLemming. 1871--73.">STadhis; soluit adque traVallius. 1850--54.">DiVallius. 1850--54.">Dit) vti mynä närwara SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). han kaKLemming. 1871--73.">STade sitt wadh emoott neMPnden BtFH 1: 3 (1481, nyare afskr.). olef bödz. .. att han skulle kaKLemming. 1871--73.">STa sitt wadh mooth thenne tijo synemän förre än the sworo och han wilde ey ib 5 (1467, nyare afskr.). ib 11 (1484, nyare afskr.). o. s. v. FH 5: 87 (1482). 12) framkaKLemming. 1871--73.">STa, anföra. kaKLemming. 1871--73.">STadho (obijcientes) margh hardh käro maal mot hanom KL 171. 13) kaKLemming. 1871--73.">STa unVallius. 1850--54.">Dir öghonen, förebrå. kaKLemming. 1871--73.">STadhe honom wndher öghonen säffika thz han giort haffde Lg 3: 389. 14) kaKLemming. 1871--73.">STa från sig. han caKLemming. 1871--73.">STaþe Suärþe Lg.">Bu 511. 15) kaKLemming. 1871--73.">STa, gifVa från sig. kaKLemming. 1871--73.">STha siith watn LB 7: 171. SGG 130. - kaKLemming. 1871--73.">STa, framföda (genom förtiVallius. 1850--54.">Dig börd). wardher henne (mjödörtens) blomsither ffangith qunno ath döma til. ther mz barn är tha kaKLemming. 1871--73.">STar hon barnith LB 2: 42. lwktar kona aa henne (mjödörtens) blomKLemming. 1871--73.">STer som hafwande er, hon kaKLemming. 1871--73.">STar döth barn ib 7: 45. 16) KLemning. 1860. SFSS.">BortkaKLemming. 1871--73.">STa, KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägga, övergifVa. med dat. el. KLemming. 1871--73.">STundom ack. hon kaKLemming. 1871--73.">STadhe wärldz KLädhum KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 109. kaKLemming. 1871--73.">STade biscops KLädum ib 690. " thz hände at een brodhir kaKLemming. 1871--73.">STadhe kapponne oc lop KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff orVallius. 1850--54.">Dine" KLemming. 1871--73.">ST 385. kaKLemming. 1871--73.">STadhe kappana Vallius. 1850--54.">Di 296. " ilth är kynom kaKLemming. 1871--73.">STa" GO 373, 388. at kaKLemming. 1871--73.">STa fädhernis sidhum KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 453. " caKLemming. 1871--73.">STaþo þe criKLemming. 1871--73.">STno" Lg.">Bu 199. trone kaKLemming. 1871--73.">STa KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 1020. Su 149, 150. trona kaKLemming. 1871--73.">STa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 224. Vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 233. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 297. 17) upVanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PKaKLemming. 1871--73.">STa upprifVa. skullo the bro kaKLemming. 1871--73.">STa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2284. ib 2923, 2: 2504, 5925.
kasta
1) kaKLemming. 1871--73.">STa sig, KLemming. 1871--73.">STörta sig. at thu ey kaKLemming. 1871--73.">STa tik i otwlimodh Su 149.
kasta
2) kaKLemming. 1871--73.">STa sig, vända sig. KLemming. 1871--73.">STrax katadhe sigh wädhret (contrarius ventus venit) Lg 3: 373.
kasta
3) vädja. " the kaKLemming. 1871--73.">STade sigh medh tirmola KLemning. 1860. SFSS.">Boar moott eena heredz syhn och vnder een landzsyhn" BtFH 1: 107 (1468, nyare afskr.).
kasta
1) KLemning. 1860. SFSS.">BortkaKLemming. 1871--73.">STa. " kaKLemming. 1871--73.">STe KLemning. 1860. SFSS.">Bort inälffwin" LB 1: 96. " aff thy thrä. som KLemning. 1860. SFSS.">Bort war kaKLemming. 1871--73.">STat" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 87. kaKLemming. 1871--73.">STin ey KLemning. 1860. SFSS.">Bort äwärdhelika krono ib 476.
kasta
2) KLemning. 1860. SFSS.">BortkaKLemming. 1871--73.">STa, upprycka, upprifVa. the kaKLemming. 1871--73.">STade KLemning. 1860. SFSS.">Bortt the 2 gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBle råår och flytede opå annan rwm BtFH 1: 17 (1500, nyare afskr.). ib 31 (1466, nyare afskr.).
kasta
3) fördrifVa, utdrifVa. kaKLemming. 1871--73.">STadho hona KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff barna fädherne KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 804. " caKLemming. 1871--73.">STa KLemning. 1860. SFSS.">Bort thäniKLemming. 1871--73.">STa qwinnonna" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 197. - Jfr KLemning. 1860. SFSS.">Bort kaKLemming. 1871--73.">STa.
kasta
1) kaKLemming. 1871--73.">STa ned. kaKLemming. 1871--73.">STade henne !UDDA_TECKEN?: KLobKLemning. 1860. SFSS.">Bona) badhä opp och nidh Va 28.
kasta
2) kaKLemming. 1871--73.">STa till maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen, KLemning. 1860. SFSS.">BortkaKLemming. 1871--73.">STa. the kaKLemming. 1871--73.">STa nu nidh thänna spadhan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 89.
kasta
3) nedkaKLemming. 1871--73.">STa, nedslå. " caKLemming. 1871--73.">STa niþar hans mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe" Lg.">Bu 206. - Jfr niþer kaKLemming. 1871--73.">STa.
kasta
1) kaKLemming. 1871--73.">STa upp, kaKLemming. 1871--73.">STa i höjden. kaKLemming. 1871--73.">STadho muld wp i wädhrit KL 167. " kaKLemming. 1871--73.">STade henne !UDDA_TECKEN?: KLobKLemning. 1860. SFSS.">Bona) badhä opp och nidh" Va 28. " þär een KLemming. 1860.">Grop rensaþes. kaKLemming. 1871--73.">STaþes vp houþet sancti pauli" Lg.">Bu 129.
kasta
2) kaKLemming. 1871--73.">STa upp, kräkas. än man kaKLemming. 1871--73.">STa gerna vp aff math LB 5: 80.
kasta
3) kaKLemming. 1871--73.">STa upp, upprifVa, upprycka. kaKLemming. 1871--73.">STadho vp hans quärna daMP VaH 24: 320 (1422). the som kaKLemming. 1871--73.">STade vp the gaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBle råår och giorde nyie råår BtFH 1: 75 (1467, nyare afskr.). - Jfr up kaKLemming. 1871--73.">STa.
kasta
1) kaKLemming. 1871--73.">STa ut. kaKLemming. 1871--73.">STin wt nätit KLemning. 1860. SFSS.">Bo 240. " vildo eigh þola þem (benen) i sino lande. vtan lagþo i blykiKLemming. 1871--73.">STo. ok kaKLemming. 1871--73.">STaþ vt i haf" Lg.">Bu 210.
kasta
2) utdrifVa, fördrifVa, KLemming. 1871--73.">STörta. kaKLemming. 1871--73.">STadhis mz Vald vt aff paua döme KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 768. ib 769. kaKLemming. 1871--73.">STahVallius. 1850--54.">Dis wt fra mannom oc waldom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 17. - Jfr utkaKLemming. 1871--73.">STa. - Jfr for-, in-, ivir-, mote-, ordh-, saman-, Sunder-, umkul-, unVallius. 1850--54.">Dir-kaKLemming. 1871--73.">STa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • -aþer )
 • kasta sik ,
 • kasta af ,
 • kasta ater , kasta tillbaka, förkasta. huat naþom þe castaþo atar Bu 154. - bortkasta, förkasta, öfvergifva. sidhan kastadho göta atir cristindom Bil 738. - Jfr ater kasta. kasta bort,
 • kasta fore ,
 • kasta fram , kasta fram. mästarene kastadho sina wänder fram MB 1: 293. Jfr fram kasta.
 • kasta i gen ,
 • kasta niþer ,
 • kasta um ,
 • kasta umkring ,
 • kasta up ,
 • kasta upa , pålägga, hemsöka med. somliga haffwer gudh kastad kranedom oppaa BSH 5: 109 (1506).
 • kasta ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back