Käte

Old Swedish Dictionary - käte

Meaning of Old Swedish word "käte" (or kæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

käte Old Swedish word can mean:

käte (kæte)
L.
käte (kæte)
1) ysterhet, yrhet. " lasciuia kädhe oc skörheth" GU C 20 (hand 2) s. 65 (möjl. att föra till 3). 2) glädje, munterhet. - glatt liv, goda dagar. Se Sdw 2: 1255. 3) lättsinne, självsvåld. käthin (lascivia) omskipthir ok söndhir lösir SpV 149. sardonix. .. späker mykna käthy oc löslathy PMSkr 490. - Jfr forvitis käte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so käte may have also been written as kæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käthi.
  • kädhe GU C 20 (hand 2) s. 65 (daniserande)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back