Käte

Old Swedish Dictionary - käte

Meaning of Old Swedish word "käte" (or kæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

käte Old Swedish word can mean:

käte (kæte)
L.
käte (kæte)
1) ysterhet, yRKet. " faar. .. hulka miolk onyttogh är ok thera käte (lascivia) mykit ostyrogh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 360. at ey skulu godho faren dröfwas af ondo faranna ostyrogho käte ib. Bergström. 1868--70.">Su 74, 237.
käte (kæte)
2) glädje, munterhet. " löghe ok käte" MP 1: 351. käte ok fafäng glädhi ib. " forsmadhe världinna käte" Gr 319. for owir matto glädhi älla käte RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 67. owir matto latir ok löghe til ledher owir matto käte (lætitiam) ib 301. at the thik gifwa sorgh fore käte Al 2717. " the glädhias Alle aff käte stoor" ib 9157. " the ato ok drukko mz godh käte ib 3860. the drogho ther fram i stora käte" RK 2: 9255. " mz stoor sorgh och inge käthe" ib 3: 1922. ther öfdes oc sa mongahande käte ib 2: 5181. skulin i kasta Bort gamAlt fore nyyt, fore kätils skuld (för nöjes skull, för ro skull) MB 1: 376.
käte (kæte)
3) lättsinne, själfvsvåld. flydhe hon Al löslat ok käte VKR VII. fly wärldinna glädhi ok lätlikhet ok ostadhoghet älla käte RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 248. han syndadhe mangfAllelica j sino käti ib 3: 53. " enga lönlika widhertAlan hafdho the mz mannom, ok enkte käte" Lg 3: 501. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 10, 149. Al 1642, 2936, 7197.
käte (kæte)
4) veklighet, vällust. mz ouirflödelikhet i mat oc dryk oc kräselico liuirne oc käte oc oRKolöso dughir bönin litit Bo 45. " kötzens lwste och käte (delectatio carnis)" Ber 137. skörs lusta MP 1: 311. - Jfr barna-, krämmakäte.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so käte may have also been written as kæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käti Bir 3: 53),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back