Kater

Old Swedish Dictionary - kater

Meaning of Old Swedish word "kater" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kater Old Swedish word can mean:

kater
1) yster, uppsluppen. " han rende catum heste" Bil 375. KL 276. kaastom getom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 149. " kötit vardhir stundom oskällica kaat ib 275. kaath röst" Su 74.
kater
2) glad, lustig, munter. at eigh sculu sAloghe van hopa ok eigh säle ok cate trösta sik Bu 489. " the varo badhe gladhi oc kate" Fl 53. ib 68. Fr 1055, 2514. Iv 1967, 2837, 4209. RK 2: 192, 3930, 5462. Di 130, 131, 174, 203, 223. " the gingo til bordh ok giordho them kata" Fr 376. Al 8193. RK 1: (sfgn) s. 186. - med gen. thäs wardh iak badhe riker oc kater (gen. utan tvifvel FramkAllad af kater) Al 8424.
kater
3) själfvsvålDig, okynnig. " j geen tränghia skolanDis thera käthe, oc lusta som kathe äru (petulantiam lasDiventium)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 63. en ware the pa husit kate oc foro offuan wt oc jn mz sina bate RK 2: 6062.
kater
4) yppig, veKLig, vällustig. kastet (delicatus) man oc kräslika op födder MB 1: 430. Bil 463. om iak maa äldher törst at sighia, en widher oc kather älskare äst thu Su 88.
kater
5) utsträfvande, lättsinnig. " manga kata quiano. .. danzadho mz skörom latom" KL 101. " sköra oc kata mwnnor" Su 128. kata qwinnor oc danzserskor ib. - JFr ful-, of-kater.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kaater.
  • kaather.
  • koth Di 233.
  • kaat Bir 2: 275 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back