Kater

Old Swedish Dictionary - kater

Meaning of Old Swedish word "kater" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kater Old Swedish word can mean:

kater
1) yster, uppsluppen. " juenilis. .. barna lättogher kaather darotther" GU C 20 (hand 2) s. 53. 2) glad, lustig, munter. .. ath thätta gästabodhith. .. som är ymmerikis glädi oc äro magh väl sighins ok kallas stort. .. ok thär mädh rikt ok kath MP 4: 96. ss tillnamn. laurens kaath laciuus (änderat till lasciuus) in latino HLG 1: 70 (1465).
kater
3) självsvådlig, okunnig. . .. hwaris twa kotha prestä liggendis j sengena lasso theres natsangh mz gab ok löghe SvKyrkOBr 220 (Lucid B). 5) utsvävande, lättsinnig. en man. .. war lös oc kater til sit liiff SvKyrkOBr 71. SpV 319. 6) (alltför) frodig, kraftig. lJfr SAOB K: 3593. jtem skal thw oc aff hugga the quistana som vaxa paa stubbenom som iMPar är vdj oc swa aff liMPane vm hoon kasth warder Sex ekon tr 265.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kaathe.
  • kother.
  • kaadher GU C 20 (hand 2) s. 65 (daniserande)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back